Par- og familie-terapi

Familie-Instituttet tilbyr både par-terapi, familieterapi og samtaler med enkeltpersoner. Barn og unge kan også bruke Familie-Instituttet Trondheim.

Familie-Instituttet har som bærende ide at de fleste vansker og konflikter kan avhjelpes ved at utenforstående med faglig kompetanse kan se saker fra nye sider. Som hjelpere kan vi gi innspill og komme med ideer som kan være til nytte og gi inspirasjon. Når en som menneske er i krise er det ofte vanskelig å se veien videre. I en slik situasjon kan det være nyttig å søke hjelp.

Familie-Instituttet Trondheim har som hovedformål å stå til tjeneste for folk som måtte trenge samtalepartner. Vi har fokus på problemer i relasjoner, enten det dreier seg om familieproblemer eller problemer i andre relasjoner. Vi har utdanning og spesiell kompetanse i å møte mennesker som har vansker i sitt samliv eller i sin familie.